Susisiekite su mumis

Aplinkosaugos strategija

 • Aplinkosaugos požiūriu mes esame pažangi kompanija

  Būti pažangia kompanija aplinkosaugos požiūriu – tai vienas iš esminių „Sharp“ filosofijos elementų nuo 2004 metų. Jau daugiau nei dešimtmetį kompanija demonstravo, jog tai nėra tik tušti žodžiai.

  Sharp buvo pirmasis gamintojas, gavęs ES ekologinį ženklą televizoriui. Dauguma Sharp daugiafunkcinių spausdintuvų yra apdovanoti ir sertifikuoti už energiją taupančias ir ekologiškas savybes.

  Pastaraisiais metais šimtai „Sharp“ produktų sulaukė tarptautinių apdovanojimų už išskirtines aplinką tausojančias konstrukcijas. Tai parodo mūsų nuostatą gaminti aplinką tausojančius produktus, o tai savo ruožtu padeda mums pasiekti išsikeltą tikslą tapti aplinkosaugos požiūriu pažangia kompanija.

  Tausoti išteklius.

  Taupyti energiją.

  Ilgas tarnavimas.

  Maksimaliai išnaudoti perdirbimą.

  Taip „Sharp“ rūpinasi aplinka ir visuomene.

 • Pozityvūs veiksmai. Tikroji investicija.

  Nuo produkto dizaino pradžios iki pat jo utilizavimo – kiekviena sritis, kuri turi tiesioginės ar netiesioginės įtakos aplinkai, yra kruopščiai apgalvota.

  Visos mūsų gamyklos ir dauguma biurų atitinka ISO 14001 standartą: planą, kuriuo nusakomi reikalavimai aplinkosaugos reikalų sistemoms. Be to, mes aktyviai visoje savo organizacijoje skatiname į aplinkos tausojimą orientuotą vadybą bei pasaulėžiūrą.

  Mūsų inžinieriai nuolat kuria novatoriškas aplinką tausojančias technologijas, kad pasaulis būtų švaresnis ir žalesnis, o mes tvirtai orientuojamės į aukštos kokybės, aplinkosaugos požiūriu pažangių produktų kūrimą.

 • Labiau aplinką tausojančių produktų kūrimas

  „Sharp“ kompanijos „Žaliųjų produktų gairės“ lemia visą kiekvieno mūsų gaminamo produkto gyvenimo ciklą. Mes siekiame mažų energijos sąnaudų, mažinti atliekų kiekius, pakavimo medžiagų naudojimą, gerinti perdirbimo galimybes ir gaminti ilgiau tarnaujančius produktus.

 • Pradininkų istorija – ir ateitis

  Investuodama į visuomenės gerovę, „Sharp“ buvo saulės energijos panaudojimo pradininkė 1959-taisiais. Šiandien mūsų kuriamų saulės energijos technologijų galima rasti privačiuose namuose, ūkiuose, gamyklose, saulės energijos parkuose ir viešuosiuose pastatuose visame pasaulyje. Ir tai – tik viena mūsų kompetencijų sritis.

  Kur tik galima, mūsų produktuose išnaudojami ilgai tarnaujantys LED diodai, kurie suvartoja minimalų elektros energijos kiekį, tačiau pasižymi ilgu tarnavimo laiku.

  Mes toliau kuriame efektyviai energiją vartojančius spausdintuvus ir daugiafunkcius aparatus.

  Atsakomybė už aplinkos saugojimą glūdi „Sharp“ DNR grandinėje

  Mūsų įkūrėjo Tokuji Hayakawa sukurtas „Ever Sharp“ pieštukas suteikė vardą visai kompanijai: „Sharp“. Kadangi šis pieštukas kasdienį sunaudojamą daiktą pakeitė kai kuo panaudojamu ne vieną kartą, taip taupant medienos išteklius, galima sakyti, jog tai – mūsų pirmas aplinką tausojantis produktas.

Žalieji produktai

Savo aplinką tausojančius produktus „Sharp“ vadina „žaliaisiais produktais“. Žaliųjų produktų gairės, kurios apibrėžia gamybos ir konstrukcijos kriterijus pagal septynias koncepcijas, naudojamos visuose produktų konstravimo skyriuose visame pasaulyje nuo 1998 m. Panašiai ir savo aplinką tausojančius prietaisus vadinami žaliaisiais prietaisais, sukūrėme žaliųjų prietaisų gaires, kurios taikomos visuose prietaisų konstravimo skyriuose nuo 2004 m.

Kuriant tokius produktus ir prietaisus, „Sharp“ iškelia konkrečius tikslus pagal žaliųjų prietaisų ir žaliųjų produktų standartus, kurie yra suformuoti pagal žaliųjų prietaisų ir žaliųjų produktų gaires. Bandomosios ir serijinės gamybos etapais nustatoma, kaip tam tikras produktas ar prietaisas atitinka keliamus tikslus, ir tiems, kurie atitinka standartus, priskiriamas žaliųjų produktų ar žaliųjų prietaisų statusas.

Žaliųjų produktų ir žaliųjų prietaisų standartai – gamybos tikslų etalonai – peržiūrimi ir sugriežtinami kiekvienais metais, siekiant, kad mūsų produktai ir prietaisai dar labiau tausotų aplinką.

Žaliųjų produktų koncepcijos

Energijos taupymas / energijos gaminimas
Produktai su stulbinančiomis energijos taupymo / energijos gaminimo savybėmis gerina energijos vartojimo efektyvumą ir mažina sąnaudas; kitos priemonės


Išteklių tausojimas
Produktuose, kurie kuriami taip, kad tausotų išteklius, panaudojama mažiau medžiagų; kuriami tokie produktai, kurie tausoja išteklius jų naudojimo metu; ilgesnis produktų tarnavimo laikas; kitos priemonės

Perdirbamumas
Kuriant perdirbamus produktus, sukuriami tokie produktai, kuriuos lengva išardyti; naudojamos lengvai perdirbamos medžiagos; kitos priemonės

Saugus naudojimas ir utilizavimas
Produktai, kuriuos saugu naudoti ir utilizuoti
Nenaudoti medžiagų, kurios neigiamai veikia žmonių sveikatą ar aplinką; kitos priemonės

Ekologiškų medžiagų ir prietaisų naudojimas
Produktai, kuriuose naudojamos ekologiškos medžiagos ir prietaisai
Naudoti perdirbtas medžiagas / biomasės pagrindu gaminamą plastiką; kitos priemonės

Aplinką tausojantis požiūris,
atsiliepiantis ir maitinimo elementuose, ir t. t.

Maitinimo elementus naudojantys produktai, naudojimo instrukcijos ir pakuotės, gaminamos su aplinką tausojančiu požiūriu
Mažinti produktų pakavimo medžiagų kiekį; gaminti produktus taip, kad būtų lengvai išimami maitinimo elementai; kitos priemonės

Informacijos apie produktų ekologiškumą nurodymas
Produktai su nurodyta informacija apie aplinkos tausojimą
Įgyti aplinkos tausojimo ženklinimą (eko ženklinimas); įgyvendinti tarnavimo laiko įvertinimą; kitos priemonės

Žaliosios gamyklos

2003 metais „Sharp“ įdiegė griežtą savo gamyklų visame pasaulyje vertinimo sistemą ir savo noru pradėjo griežtos vidinės priežiūros procesą. Taškai skiriami už griežtą įvairių aplinkos tausojimo praktikų laikymąsi nuo lietaus vandens perdirbimo iki mažinamo į sąvartynus vežamų atliekų kiekio. Tikslas – pasiekti super žaliosios gamyklos statusą, kam reikia surinkti itin daug taškų. 2009 metais visoms „Sharp“ gamykloms Japonijoje buvo priskirtas super žaliųjų gamyklų statusas, o aukščiausioje vietoje įsitaisė „Sharp“ aukštųjų technologijų gamykla Kamejamoje. Didžiąją dalį gamybos procesuose suvartojamos energijos gamykla Kamejamoje pasigamina pati iš vienos iš didžiausių visoje Azijoje FV sistemos, kurios galingumas siekia 5,2 MW. Be to, likusi energija gamyklos poreikiams gaminama pačioje pažangiausioje dujomis kūrenamoje jėgainėje, o vandens nuotėkos panaudojamos ne tik vandens šildymui, bet ir oro kondicionavimui.

„Sharp“ gamykla Elzase, Prancūzijoje, kuri gamina standartinius ir daugiafunkcius spausdintuvus, gavo šį statusą 2006 m. liepos mėn. Viena iš gamyklos stipriausių ekologiškumo skatinimo pusių yra jos griežta strategija atliekų rūšiavime. Nuo 2004 m. visos atliekos – baterijos, plastikas, neoninės juostelės, popierius, stiklas ir mediniai padėklai – buvo surenkamos ir rūšiuojamos. Be to, gamykla darė pažangą tiekimo grandinėje ir logistikoje. Pradėjus naudoti naujos rūšies kartoną, perpus sumažėjo pakuočių tūris, o svoris – trečdaliu, todėl reikia mažiau vietos transportuojant ir sumažėjo degalų sąnaudos.

„Sharp“ pastangos aplinkosaugos srityje jos gamykloje Reksame, Šiurės Velse, taip pat neliko nepastebėtos. 2008 m. gamykla sulaukė Velso verslo ir tvarumo apdovanojimo, pripažįstant ambicingus saulės energijos ir mikrobangų technologijų gamyklos žingsnius ekologiškos ir tvarios ateities link. Naujuose gamykloje veikiančiuose gamybos procesuose koncentruojamasi į efektyvų išteklių naudojimą ir senų produktų surinkimą bei perdirbimą.

Sertifikatai / ženklinimas

Aplinkos tausojimo ženklinimas

Skirtingų į aplinkos tausojimą orientuotų produktų lygius žymi atitinkamo ženklinimo rinkiniai. Reikalavimai, norint savo gaminį žymėti kuriuo nors ženklinimu, yra griežti. Žinoma, daugelis „Sharp“ produktų žymimi kaip aplinką tausojantys produktai, pavyzdžiui „Blue Angel“

 • „Blue Angel“

  „Blue Angel“, pasitelkdama daugybę kriterijų, tokių kaip informacija apie sumažintas energijos sąnaudas, nedideles chemines emisijas, žemą triukšmingumą ir aplinką tausojantį dizainą, atpažįsta aplinką tausojančius produktus. Norėdami pamatyti visą sertifikuotų produktų sąrašą, apsilankykite

Taisyklės

„Sharp“ deda dideles pastangas, kad atitiktų teisinius reikalavimus visoje Europoje, pavyzdžiui, atlikdama cheminių medžiagų registracijos prievoles „REACh“,  laikydamasi elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyvų „WEEE“ ir atsižvelgdama į tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninės įrangos gamyboje apribojimus „RoHS“.

 • REACh

  REACh, Europos Sąjungos reglamentas (EB 1907/2006) dėl Cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir naudojimo apribojimų nustatymo, įsigaliojęs 2007 m. birželio 1 d.

  Vienas iš šio reglamento tikslų yra bendroje tvaraus vystymosi strategijoje pagerinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą nuo cheminių medžiagų keliamų rizikų. Sharp pritaria šiam tikslui ir savo Sharp elgesio kodekse numato, kaip veiksmingai laikytis šio reglamento nuostatų.

  Daugiau informacijos pateikiama šioje internetinėje svetainėje:

  SDL (saugos duomenų lapas)

  SDL (saugos duomenų lape) aprašomos cheminės medžiagos savybės, taip pat būtinosios priemonės, kurių reikia imtis su šia medžiaga – arba produkte, turinčiame tos medžiagos – nelaimės atveju. Tai padeda užtikrinti, kad naudotojas teisingai supranta apie tam tikros cheminės medžiagos savybes ir kad produktai su ta chemine medžiaga bus saugiai naudojami.

  Daugiau informacijos apie Sharp SDL pateikiama šioje internetinėje svetainėje:

 • RoHS

  Pavojingų medžiagų naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje reglamentuoja „RoHS“ direktyvos 2002/95/EB ir 2011/65/ES, kurios riboja sunkiųjų metalų, pavyzdžiui, švino, gyvsidabrio, kadmio ir šešiavalenčio chromo bei antipirenų naudojimą.

  Daugiau informacijos pateikiama šioje internetinėje svetainėje:

 • Elektros ir elektronikos įrangos atliekos

  Šis simbolis ant jūsų produkto reiškia, kad pasibaigus jo naudojimo laikui, produktą reikia išmesti atskirai nuo buitinių atliekų. Juoda juosta žymi, kad produktas į rinką pateiktas po 2005 m. rugpjūčio 15-osios. Tai yra EU įstatymų reikalavimas dėl tinkamo elgesio su tokiomis atliekomis, jų atkūrimo ir perdirbimo, siekiant sumažinti užkasamų atliekų kiekį. Todėl raginame padėti mums apsaugoti aplinką tinkamai išmetant produktą ir taip pasirūpinant jo tinkamu tvarkymu ir apsisaugant nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

  Jeigu jūsų naudojamoje elektrinėje ar elektroninėje įrangoje yra baterijų ar akumuliatorių, išmeskite juos atskirai pagal vietinius reikalavimus. Žinokite, kad jūsų elektroninės įrangos atliekos gali būti išmetamos naudojantis vietinės valdžios įstaigų, atliekų tvarkymo tinklu arba per jūsų pardavėją, jei ketinate pirkti naują produktą.

  Šalys ne ES: išmeskite pagal vietinius ir nacionalinius reglamentus.

  Prašome atkreipti dėmesį į toliau pateikiamą informaciją dėl „Sharp“ spausdintuvų kasečių ir kitų „Sharp“ daugiafunkcių aparatų susidėvinčių dalių utilizavimo ir apdorojimo:

  Tokias atliekas būtina apdoroti pagal įstatymais apibrėžtus reikalavimus Jūsų gyvenamojoje vietoje. Rekomenduojame dėl to kreiptis į kompetentingus paslaugų teikėjus (pvz. atliekų perdirbimo įmones) arba kreiptis pagalbos į vietos valdžios įstaigas.

 • Maitinimo elementai

  Baterijos yra kasdien naudojami produktai, galintys, jei nėra tinkamai surenkami ir perdirbami pasibaigus naudojimui, padaryti daug neigiamos įtakos aplinkai. Iš baterijų galima gauti vertingų medžiagų, taip užtikrinant gaminimo šaltinį Europoje gaminamiems produktams.

  Daugiau informacijos pateikiama šioje internetinėje svetainėje:

 • ES savanoriškas susitarimas

  „Sharp“ yra į aplinkos tausojimą orientuota kompanija, kuri ilgus metus tobulina savo produktus. Todėl „Sharp“ dalyvauja Europos pramonės savanoriškame susitarime dėl vizualizavimo įrangos. Šitaip „Sharp“ prisideda prie ES veiksmų plano dėl efektyvaus energijos vartojimo, tobulindama aplinkos tausojimo aspektus savo produktuose, ypač susijusius su išteklių ir energijos naudojimo efektyvumu.

  Nauda klientams neapsiriboja vien aplinkosaugos požiūriu pažangiais produktais, tačiau pirkdami jie gali priimti tvaresnius sprendimus, remdamiesi informacija apie tai, kaip produktai veikia aplinką. Tokia informacija pateikiama produktų puslapyje kiekvienos šalies svetainėje „Pagalba ir parsiunčiama medžiaga“ skiltyje, peržiūrint Aplinkosaugos deklaraciją pagal ECMA370 standartą.