Susisiekite su mumis

Privacy Policy

„Sharp Electronics (Europe) GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o.“ Privatumo taisyklės

Paskutinis atnaujinimas: 2019 m. sausio

1. Įvadas

„Sharp Sharp Electronics (Europe) GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.“ („mes“, „Sharp“) rimtai žiūri į jūsų privatumą. Šiose privatumo taisyklėse mes išdėstome, kas tokie esame kaip duomenų valdytojai, kokius duomenis renkame savo internetinėse svetainėse, kaip juos renkame ir kokias teises turite jūs valdyti duomenis apie save.

Mes, būdami atsakinga organizacija, pritaikėme daug techninių ir organizacinių priemonių užtikrinti visapusišką bet kokių asmens duomenų (pvz. vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris), kurie tvarkomi mūsų internetinėje svetainėje, apsaugą, laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir visų konkrečiose šalyse galiojančių duomenų apsaugos reglamentų. Tačiau duomenų perdavimas internete iš principo turi saugumo skylių, todėl absoliuti apsauga negarantuojama. Dėl šios priežasties bet kuris duomenų subjektas gali laisvai mums perduoti asmens duomenis kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu.

A dalis: kas mes esame kaip Duomenų valdytojai

B dalis: kodėl ir kaip mes naudojame jūsų duomenis

C dalis: jūsų teisės valdyti savo duomenis

A dalis: kas mes esame kaip Duomenų valdytojai

2. Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

Duomenų valdytojas, besilaikantis BDAR, kitų Europos Sąjungos valstybių narių duomenų apsaugos teisės aktų ir kitų su duomenų apsauga susijusių teisinių nuostatų:

„Sharp Electronics (Europe) GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o.“

Poleczki 33

02-822

Varšuva

Lenkija

Tel. +48 (22) 545 81 00

El. paštas: rodo.pl@sharp.eu

Internetinė svetainė: https://www.sharp-cee.com

Antrinis duomenų valdytojas šioje internetinėje svetainėje yra:

„Sharp Electronics GmbH“

Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburgas, Vokietija

Tel. 0049- (0)40 2376-0

El. paštas: Dataprotection.seg@sharp.eu

Internetinė svetainė: https://www.sharp.lt/cps/rde/xchg/lt/hs.xsl/-/html/energijos-gamybos-sprendimai.htm

Kaip duomenų valdytojas, mes atsakome už sprendimus, kaip saugiai kaupiame, panaudojame ir laikome asmens duomenis. Tai reiškia, kad taip pat prisiimame atsakomybę atsakyti į jūsų užklausas, susijusias su tuo, kaip naudojami jūsų asmens duomenys. Turėdami klausimų apie tai, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, galite susisiekti su mumis:

2.1 Duomenų apsaugos specialisto pavadinimas ir adresas

Valdytojo Duomenų apsaugos specialistas yra:

El. paštas: DPOEurope.SEE@sharp.eu

Galite bet kada tiesiogiai susisiekti su Duomenų apsaugos specialistu, turėdami bet kokių su duomenų apsauga susijusių klausimų ar pasiūlymų.

 

B dalis: kodėl ir kaip mes naudojame jūsų duomenis

3. Asmens duomenų rinkimas ir bendra informacija

Mes rinksime asmens duomenis, kai jūs susikursite savo paskyrą pas mus, pirksite produktus ar paslaugas iš mūsų, užpildysite mūsų pateikiamas formas, pateiksite ataskaitą ar pranešimą apie mūsų produktus ar paslaugas, susisieksite su mumis telefonu, el. paštu ar kaip nors kitaip tiesiogiai bendrausite su mumis.

Mes rinksime šių tipų asmens duomenis apie jus:

Kontaktiniai duomenys: informacija, kurią galėtume panaudoti su jumis susisiekti, tokia kaip jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresai, susiję su jūsų paskyra, užsakymu ar užklausa.

Asmens duomenys, kuriuos pateikiate mums su ataskaitomis ir pranešimais: jei mums pateiksite informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas per mūsų internetinę svetainę, mes rinksime visus jūsų pateiktus asmens duomenis.

Įrašai iš jūsų komunikavimo su mumis: kai susisieksite su mumis el. paštu, mes išsaugosime įrašus apie tai.

Kaip jūs naudojatės mūsų internetine svetaine: Kai naudotojas ar automatinė sistema apsilanko mūsų internetinėje svetainėje, ji renka įvairius bendrus duomenis ir informaciją. Šie bendri duomenys išsaugomi serveryje. Mes galime rinkti duomenis apie (1) naudojamų naršyklių tipus ir versijas, (2) besijungiančios sistemos naudojamą operacinę sistemą, (3) internetinę svetainę, iš kurios besijungianti sistema ateina į mūsų internetinę svetainę (vadinamąsias nukreipiamąsias svetaines), (4) sub-svetaines, (5) jungimosi prie internetinės svetainės datą ir laiką, (6) interneto protokolo adresą (IP adresą), (7) besijungiančios sistemos interneto paslaugų teikėją ir (8) bet kokius kitus panašius duomenis ir informaciją, kuriuos galima panaudoti mūsų informacinių technologijų sistemų puolimo atvejais.

Mes nedarome išvadų apie naudotoją iš surinktų duomenų internetinėje svetainėje. Ši informacija yra labiau reikalinga, siekiant (1) teisingai pateikti mūsų internetinės svetainės turinį, (2) optimizuoti mūsų internetinės svetainės turinį ir reklamą, (3) užtikrinti ilgalaikį mūsų informacinių technologijų sistemų ir internetinės svetainės technologijų gyvybingumą ir (4) pateikti teisėsaugos institucijoms reikalingą informaciją vykdyti baudžiamąjį persekiojimą kibernetinių atakų atveju. Todėl duomenų valdytojas analizuoja anonimiškai surinktus duomenis ir informaciją statistiškai, siekdamas didinti mūsų įmonės duomenų apsaugą ir duomenų saugumą ir užtikrinti optimalų mūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygį. Anoniminiai duomenys iš serverio kaupiami atskirai nuo visų subjekto pateiktų asmens duomenų.

4. Teisinis pagrindas tvarkyti duomenis

Asmens duomenų rinkimą apribojame tik iki tokių duomenų rinkimo, kurių būtinai reikia išpildyti mūsų teisinius ar verslo įsipareigojimus. Tačiau kai kuriais atvejais asmens duomenų rinkimo gali reikėti iš dalies pagal įstatymų reikalavimus (pvz. nutarimai dėl mokesčių), kaip sutartinių derybų dalies arba kaip paslaugų teikimo dalies. Dėl asmens duomenų nepateikimo nebūtų galima įvykdyti sutartinių įsipareigojimų ar suteikti paslaugų duomenų subjektui, todėl jų tvarkymas yra laikomas teisiniu interesu.

Toliau aprašome:

 • tikslus, kuriais renkame jūsų asmens duomenis;
 • tuo tikslu tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
 • teisinį pagrindą, suteikiantį mums teisę tvarkyti jūsų asmens duomenis; ir
 • kiek laiko mes laikysime jūsų asmens duomenis.
Tvarkymo tikslas
Tvarkomų duomenų kategorijos
Teisinis pagrindas tvarkyti duomenis
Duomenų laikymo trukmė

Teikti mūsų paslaugas jums ir palaikyti jūsų paskyrą

Visa mūsų renkama asmeninė informacija
Sutartinių įsipareigojimų vykdymas

Sutarties galiojimo laikas

Priimti apmokėjimus už mūsų produktus ir paslaugas

Operacijų ir mokėjimų informacija

Sutartinių įsipareigojimų vykdymas
Sutarties galiojimo laikas
Pristatyti produktus jums
Kontaktiniai duomenys
Sutartinių įsipareigojimų vykdymas

Sutarties galiojimo laikas

Atsakyti į jūsų užklausas ar skundus
Visa mūsų renkama asmeninė informacija

Sutartinių įsipareigojimų vykdymas

Sutarties galiojimo laikas

Tirti piktnaudžiavimo jūsų paskyra, sukčiavimo ir skolų išieškojimo atvejais

Visa mūsų renkama asmeninė informacija

Teisėtas interesas

Teisinis įsipareigojimas
Sutarties galiojimo laikas
Palaikyti ir gerinti mūsų produktus ir paslaugas
Visa mūsų renkama asmeninė informacija

Teisėtas interesas

Sutarties galiojimo laikas

Personalo mokymai

Visa mūsų renkama asmeninė informacija

Teisėtas interesas

Sutarties galiojimo laikas

Tiesioginė rinkodara

Kontaktiniai duomenys

Produktai ir paslaugos, kurios, mūsų vertinimu, gali jus dominti

Sutikimas

Kol neatsisakote mūsų siunčiamos informacijos prenumeratos.

 

Prieš perduodami savo asmens duomenis, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos specialistu, kuris paaiškins, ar asmens duomenų pateikimo reikalaujama pagal įstatymus ar sutarties sąlygas, ar yra prievolių teikti asmens duomenis ir kokie atsisakymo juos teikti padariniai.

5. Jūsų sutikimas

Tai atvejais, kai mūsų teisės tvarkyti jūsų asmens duomenis pagrindas yra jūsų sutikimas, jūs galite bet kada atšaukti sutikimą. Dėl sutikimo atšaukimo jums negrės jokios sankcijos. Atšaukus sutikimą, mūsų atliktas duomenų tvarkymas iki sutikimo atšaukimo netampa neteisėtu.

Atšaukti sutikimą galite susisiekdami su mumis el. paštu rodo.pl@sharp.eu.

6. Kaip mes dalijamės informacija apie jus

Jūsų asmens duomenis mes perduodame:

Savo personalui: Jūsų asmens duomenys bus prieinami mūsų personalui, bet tik tada, kai jie reikalingi pagal personalo narių pareigybes.

Toje pačioje įmonių grupėje kaip ir mes esančioms įmonėms: Paslaugų teikimo jums tikslu.

Partneriams ir tarpininkams: Kad galėtų atsakyti į galimas jūsų užklausas apie produktus ir paslaugas, kurias „Sharp“ teikia netiesiogiai.

Pristatymo įmonėms: Pristatyti iš mūsų įsigytas prekes.

Kredito informacijos paslaugų įmonėms: Kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę, teikti informaciją apie neįvykdytas, pavėluotas įmokas ar kitus veiksmus, kurie gali įtakoti jūsų kredito istoriją.

Kitiems paslaugų teikėjams ir konsultantams: Tokioms įmonėms, kurios teikia pagalbą IT srityje, padeda mums analizuoti turimus duomenis, tvarkyti mokėjimus, siųsti informaciją mūsų klientams, konsultuoja mus teisiniais ir finansiniais klausimais bei padeda mums teikti paslaugas jums.

Vyriausybinėms ar mūsų veiklą reglamentuojančioms įstaigoms: Kai to iš mūsų reikalauja įstatymai arba padedant jiems tyrimuose ar iniciatyvose, įskaitant ir Informacijos komisaro biurą.

Policijai ir teisėsaugos institucijoms: Padėti nusikaltimų tyrimuose ir prevencijoje.

Su išoriniais paslaugų teikėjais: „Sharp“ naudojasi išorinių teikėjų paslaugomis dėl, pavyzdžiui, informacinių technologijų ir kitokios administracinės pagalbos paslaugų, valdant šią internetinę svetainę.

Su teisėsaugos ir reguliavimo agentūromis: jei iš mūsų reikalaujama atskleisti jūsų asmeninius duomenis, laikantis teisinių įsipareigojimų arba bet kokių kitų reguliavimo reikalavimų

Mes neatskleidžiame duomenų, išskyrus anksčiau nurodytus atvejus. Mes galime teikti statistinę ir analitinę informaciją kitoms trečiosioms šalims, tačiau, prieš ją perduodami, pasirūpiname, kad informacija būtų bendra, ir kad nė vienas asmuo negalėtų būti identifikuojamas.

7. Įmonės nuosavybės ir valdymo pakeitimai
Mes galime perleisti, parduoti arba patikėti šioje Privatumo politikoje aprašomą informaciją trečiosioms šalims pardavimo, suliejimo, konsolidavimo, valdymo pakeitimo, turto perleidimo arba mūsų įmonės reorganizavimo atvejais.
Suliejimo, įsigijimo ar turto pardavimo atvejais mes būtinai tvarkysime duomenis apie jus, laikydamiesi jūsų teisių bei laisvių ir konfidencialumo sutarties tarp šalių sąlygų.

8. Asmens duomenų persiuntimas

Kartais mes persiunčiame asmens duomenis trečiosioms šalims, pavyzdžiui, prekybos ar paslaugų ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemų programinės įrangos tiekėjams, rinkodaros automatizavimo programinės įrangos tiekėjams ar agentūroms (pvz. rinkodaros ar personalo atrankos), kurios yra Jungtinėse Amerikos valstijose, už ES ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.

Užtikrindami, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti, mes informaciją apie jus persiųsime į JAV už ES ar EEE ribų tik laikydamiesi BDAR. Juo reikalaujama tenkinti bent vieną iš šių sąlygų:

 • Europos Komisija nusprendė, kad ta šalis užtikrina adekvačią jūsų asmens duomenų apsaugą;
 • persiuntimo atvejais gavėjui galioja įstatyminė prievolė apsaugoti asmens duomenis;
 • persiuntimas atliekamas pagal galiojančias įmonių taisykles; arba
 • persiuntimo pagrindas yra nukrypimas nuo BDAR suvaržymų persiųsti asmens duomenis už ES ribų.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma pagrindinių atvejų, kada persiunčiame asmens duomenis į šalis už ES ar EEE ribų, apžvalga. Jei norite gauti išsamų sąrašą apie persiuntimus ar užsisakyti leidinį apie galiojančius įsipareigojimus ir įstatymines prievoles, kurios mums galioja, siekiant užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų saugiai persiunčiami, prašome susisiekti su mumis 2 dalyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Trečioji šalis / grupės subjektas

Persiunčiamų asmens duomenų kategorijos

Persiuntimo tikslas

Trečiosios šalies vieta

Persiuntimo sąlygos

Prekybos CRM sistemos ir rinkodaros automatizavimo paslaugų tiekėjas – dėl išsamesnės informacijos susisiekite su duomenų apsaugos specialistu

Potencialių ir esamų klientų asmens duomenys

Debesų kompiuterijos priegloba

Jungtinės Valstijos

 

Galiojančios taisyklės įmonėms, „Privatumo skydas“, standartinės sutartinės sąlygos

 

9. Slapukai

Mūsų internetinės svetainės naudoja „slapukus“. Slapukai – tai tekstiniai failai, saugomi kompiuterio sistemoje per interneto naršyklę.

Daugelis internetinių svetainių ir serverių naudoja slapukus. Juose yra taip vadinamas slapuko ID, kuris yra unikalus slapuko identifikatorius. Jame yra simbolių seka, pagal kurią internetinės svetainės ir serveriai gali būti priskirti konkrečiai interneto naršyklei, kurioje slapukas buvo išsaugotas. Šitaip internetinės svetainės ir serveriai gali atskirti konkrečią naudotojo naršyklę nuo kitų interneto naršyklių su kitokiais slapukais. Pagal unikalų slapuko ID galima atpažinti ir identifikuoti konkrečią interneto naršyklę.

Naudodami slapukus, mes galime teikti internetinės svetainės lankytojams aktualesnes paslaugas ir turinį, kas be nustatytų slapukų būtų neįmanoma. Sužinokite daugiau informacijos apie mūsų Slapukų politiką.

10.  Profiliavimas

Savo internetinėje svetainėje šiuo metu mes nenaudojame profiliavimo. Jei pradėsime bet kokius profiliavimo veiksmus, informuosime jus specialiu pranešimu, kad naudojame profiliavimą.

11. Registracija ir užklausų internetinėje svetainėje formos

Kai kurie naudotojai gali užsiregistruoti mūsų internetinėje svetainėje su asmens duomenimis, užpildydami registracijos formą, pavyzdžiui, mūsų partnerio portalo paslaugoms arba mūsų mokymų internetu („Akademijos“) paslaugoms. Tokie asmens duomenys (pvz. vardas, pavardė, el. pašto adresas, registracijos data ir laikas) yra kaupiami, siekiant teikti jiems paslaugas, patvirtinti jų tapatybę ir užtikrinti saugų prisijungimą saugioje internetinėje aplinkoje. Jie taip pat suteikia galimybę „Sharp“ suteikti arba nesuteikti prieigos dėl netinkamo paslaugų naudojimo.

Naudotojai taip pat gali pateikti asmeninę informaciją, teikdami bendro pobūdžio užklausą (pvz. apie prekybą ar paslaugas), užpildę formą. Tokiu atveju persiųsti asmens duomenys yra automatiškai išsaugomi per el. paštą su gavėjo kontaktine informacija „Sharp“ bazėje. Tokie asmens duomenys persiunčiami savanoriškai ir yra saugomi tam, kad būtų galima susisiekti su duomenų subjektu, atsakant į užklausą. Be to, kartais gali būti suteikiamas sutikimas formose dėl kitų susisiekimo formų, pvz. rinkodaros tikslais. Toks sutikimas duodamas savanoriškai, pasinaudojant įtraukimo į sąrašus mechanizmu.

Šie duomenys taip pat gali būti perduodami „Sharp“ grupės įmonėms ir partneriams, siekiant įvykdyti užklausą, jei ji susijusi su kitomis veiklos sritimis, negu ta, kurią naudotojas pasirinko teikdamas užklausą. Jie taip pat gali būti perduoti trečiosioms šalims, pavyzdžiui prekybos CRM sistemoms, paslaugų CRM sistemoms ar rinkodaros automatizavimo platformoms, tačiau tokiu atveju duomenų valdytoju išlieka „Sharp“. 

12. Informacijos apie akcijas ir reklamos persiuntimas

Būdami „Sharp“ internetinės svetainės naudotojais taip pat turite galimybę pateikti asmens duomenis, norėdami užsiregistruoti gauti informaciją apie konkrečias akcijas ir rinkodaros programas, pavyzdžiui, parodyti susidomėjimą produktu ar paslauga, užsisakyti naujienlaiškius el. paštu ar registruotis į renginius. Mes reguliariai pranešame savo naudotojams, klientams ir verslo partneriams apie savo produktus, paslaugas ir akcijas, persiųsdami informaciją apie akcijas ir reklamą. Naudotojams suteikiama galimybė sutikti gauti tokią informaciją įvairiais kanalais, taip pat, pasitaikius progai, galimybė atsisakyti jos siuntimo. Informacijos siuntimas apie paslaugas esamiems klientams (tokios kaip informacija apie sąskaitas, sutartis) yra laikomas teisėtu interesu, todėl tokios informacijos siuntimas traktuojamas kaip paslaugų dalis. Rinkodaros informacijos siuntimas atliekamas duomenų subjektui, kai (1) jis turi galiojantį el. pašto adresą, telefono numerį ar gyvenamąjį adresą ir (2) jis užsiregistravo gauti rinkodaros informaciją. 

Kai registruojamasi gauti rinkodaros informaciją, mes taip pat išsaugome kompiuterinei sistemai interneto paslaugų teikėjo (IPT) priskirtą IP adresą, kurį naudoja duomenų subjektas registracijos metu, taip pat ir duomenis apie registracijos datą ir laiką. Toks duomenų rinkimas reikalingas, kad vėliau būtų galima perprasti (galimą) netinkamą duomenų subjekto el. pašto adreso naudojimą, todėl tai padeda teisėtai apsaugoti duomenų valdytoją.

Registracijos programoje gauti rinkodaros informaciją metu renkami asmens duomenys gali būti panaudojami tik siųsti konkrečią informaciją, jei kitaip nėra nurodyta sutikimo formoje. Kai kuriais atvejais tvarkydami tokią informaciją mes naudojame trečiųjų šalių platformas, tokias kaip rinkodaros automatizavimo paslaugų teikėjai ir prekybos CRM sistemos. Visi trečiųjų šalių paslaugų teikėjai turi BADR atitinkančias duomenų apsaugos sutartis su „Electronics (Europe) GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o.“, o visiška duomenų kontrolė ir nuosavybė priklauso „Sharp“. Sutikimą dėl rinkodaros informacijos siuntimo ar kaupimo duomenų subjektas gali bet kada nutraukti. Kiekvienu atveju, siųsdami informaciją, įterpiame ir nuorodą atšaukti sutikimą (kai informacija siunčiama elektroniniu būdu). Kitais atvejais galite atšaukti sutikimą susisiekdami su duomenų apsaugos specialistu, kurio kontaktiniai duomenys pateikti 2 dalyje.

13. Sekimas ir analitika

„Google Analytics“

Mes naudojame „Google Analytics“ sekti, kurti ataskaitas ir optimizuoti mūsų internetinės svetainės veikimą (pvz. lankytojų skaičių, iš kur jie atėjo, kokius puslapius naršė). Mes tokį sekimą atliekame bendru, o ne individualiu lygmeniu.

„Google Analytics“ komponento operatorius yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mauntin Vju, CA 94043-1351, JAV.

Mes naudojame „Google Analytics“ su anonimizavimo funkcija (programa "_gat. _anonymizeIp"). Tai reiškia, kad „Google“ sutrumpina naudotojo IP adresą ir anonimizuoja, kai jūs lankotės mūsų internetinėse svetainėse iš ES valstybės narės ar kitos sutartinės šalies Europos ekonominėje erdvėje.

Kai naudotojas apsilanko mūsų svetainėje iš „Google“ paieškos (ar per įprastą radinį paieškoje, ar per mokamą skaitmeninės reklamos įrašą), „Google Analytics“ patalpina slapuką naudotojo kompiuteryje / įrenginyje. Šitaip „Google“ turi galimybę sekti, kas vyksta po to, kai žmonės paspaudžia ant nuorodos ir atsiduria mūsų internetinėje svetainėje. „Google“ renka naudotojo asmens informaciją, tokią kaip IP adresas, prieigos laikas ir vieta. Kiekvieną kartą, apsilankant mūsų svetainėje, tokie asmens duomenys bus persiunčiami į „Google“, esančią Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tokius asmens duomenis „Google“ gali kaupti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir gali ją perduoti trečiosioms šalims.

C dalis: jūsų teisės valdyti savo duomenis

Duomenų subjekto („jūsų“) teisės.

Pagal BDAR principus jūs turite tokias teises valdyti savo duomenis:

Teisė į patikslinimą – tai reiškia galimybę sužinoti, ar mes tvarkome kokius nors duomenis apie jus.
Teisė į prieigą – tai reiškia galimybė peržiūrėti, kokie duomenys apie jus yra sukaupti (dar vadinama Subjekto prieigos prašymas). Taip jūs galite gauti asmeninės informacijos, kurią mes turime surinkę apie jus, kopiją ir patikrinti, ar mes ją teisėtai tvarkome.
Teisė į pakeitimą – tai reiškia galimybę pakeisti ar koreguoti bet kokius nepilnus ar netikslius duomenis, kuriuos turime apie jus.
Teisė į duomenų ištrynimą – tai reiškia galimybę būti pašalintam iš mūsų duomenų bazių / sistemų, kai: nėra pagrindo mums toliau juos tvarkyti; jūs atšaukiate sutikimą; mes neteisėtai laikome jūsų asmens duomenis arba turime ištrinti jūsų duomenis, laikantis taikytinų ES įstatymų. Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume arba pašalintume jūsų asmeninę informaciją, jums pasinaudojus teise prieštarauti duomenų tvarkymui.
Teisė į tvarkymo apribojimą – tai reiškia galimybę apriboti arba iš dalies sustabdyti asmens duomenų tvarkymą.
Teisė į duomenų perkėlimą – tai reiškia galimybę perkelti duomenis kitam tiekėjui.
Teisė prieštarauti – tai reiškia galimybę apsaugoti savo asmens duomenis nuo tvarkymo tam tikru būdu arba atšaukti sutikimą. Yra speciali teisinė nuostata, suteikianti galimybę atskirai prieštarauti dėl duomenų profiliavimo.

Norėdami pasinaudoti kuriomis nors iš minėtų teisių, prašome susisiekti su mumis el. paštu: mailto:rodo.pl@sharp.eu

Norėdami galite atlikti ir kitus veiksmus kaip mūsų internetinių svetainių naudotojas, kad apribotumėte asmens duomenų kiekį, kurį mes tvarkome:

Neduokite sutikimo arba atšaukite sutikimą:

 • Kai asmens duomenis surenkame formose, mes įterpsime pasirinkimą žyminčius žymimuosius langelius, kad galėtumėte mums pasakyti, ar norite sulaukti iš mūsų informacijos rinkodaros tikslais. Jei nesutinkate, mes jums nieko nesiųsime, nebent tai būtų susiję su mūsų jums teikiamomis paslaugomis.
 • Daugumoje persiunčiamos rinkodaros informacijos, ypač persiunčiamos elektroninėmis priemonėmis, kai įmanoma bus pateikiama galimybė atsisakyti tolesnio rinkodaros informacijos siuntimo.

Išvenkite arba pašalinkite „webtracking“ (interneto naudotojų stebėjimo ir analizavimo) funkciją:

 • Įsijunkite mūsų internetinę svetainę naudodamiesi anoniminiu / inkognito langu naršyklėje
 • Panaikinkite slapukų nustatymus, pakeisdami interneto naršyklės nustatymus:

           o  Slapukų nustatymai („Cookie settings“) naršyklėje „Internet Explorer“
           o  Slapukų nustatymai („Cookie settings“) naršyklėje „Firefox“
           o  Slapukų nustatymai („Cookie settings“) naršyklėje „Chrome“
           o  Slapukų nustatymai („Cookie settings“) naršyklėje „Safari web“ ir iOS operacinėje sistemoje.

 • Prieštaraukite, kad „Google Analytics“ rinktų duomenis

           o  Atsisiųskite ir įdiekite naršyklės papildinį: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
           o  Jis siunčia nurodymą „Google Analytics“ (per „JavaScript“), kad jokie duomenys negali būti perduodami „Google Analytics“.
           o  Išsamesnė informacija: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/analytics/terms/us.html
           o  https://www.google.com/analytics/

 • Mes visada stengsimės padėti jums, kai norėsite pasinaudoti savo teisėmis, tačiau kai kuriais atvejais mes galime turėti teisinį pagrindą nepatenkinti jūsų prašymo.
 • Mes išnagrinėsime visus jūsų prašymus nepagrįstai nedelsdami ir visais atvejais per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Jei reikia, šis terminas gali būti pratęstas dar dviems mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Mes jums pranešime apie tokį termino pratęsimą per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, nurodydami užsitęsimo priežastis.
 • Tai atvejais, kai nuspręsime nesiimti su prašymu susijusių veiksmų, mes jums nurodysime priežastis, dėl ko nesiimame veiksmų.
 • Skundo teikimas priežiūros institucijai: jei nesutinkate su mūsų sprendimu dėl jūsų prašymo pasinaudoti teisėmis ar esate įsitikinę, kad mes pažeidžiame taikytinus duomenų apsaugos įstatymus, galite teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai Europos Sąjungoje. Su duomenų apsaugos priežiūros institucija [Lenkijoje] galite susisiekti jos kontaktiniais duomenimis jos internetinėje svetainėje  [https://uodo.gov.pl/]

14. Šių taisyklių atnaujinimai

Šias privatumo taisykles mes kartais galime atnaujinti, kad perteiktume tai, kaip mes tvarkome asmens duomenis (pvz. jei įdiegiame naujas sistemas ar procesus, dėl ko atsirastų nauji asmens duomenų panaudojimo būdai) arba paaiškintume šiame pranešime pateiktą informaciją. Mūsų atliekami pakeitimai bus vykdomi laikantis taikytinų duomenų apsaugos įstatymų.

Rekomenduojame kartais patikrinti, ar šiame pranešime nėra atnaujinimų, tačiau mes pranešime jums tiesiogiai apie pakeitimus šiame pranešime arba tame, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, kai to iš mūsų reikalaus įstatymai.